Kontakta kommunen

Nedan finns e-postadresser till kommunens officiella e-postbrevlådor. Om du hellre vill ringa och inte hittar direktnumret till rätt expedition eller tjänsteman, kontakta kommunens växel på 0476-55 000.

Myndighetsbrevlådor

Varje nämnd/förvaltning inom Älmhults kommun har en officiell e-postadress, kallad myndighetsbrevlåda, som bevakas av respektive förvaltnings registrator.

Politiska organ

Kommunstyrelsen, ks@almhult.se
Kultur- och fritidsnämnden, fritid@almhult.se
Miljö- och byggnämnden, mob@almhult.se
Socialnämnden, social@almhult.se
Utbildningsnämnden, utbildning@almhult.se
Valnämnden, vn@almhult.se
Överförmyndare, of@almhult.se

Förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen, ks@almhult.se
Miljö- och byggförvaltningen, mob@almhult.se
Socialförvaltningen, social@almhult.se
Tekniska förvaltningen, tekniska@almhult.se
Utbildningsförvaltningen, utbildning@almhult.se


Funktionsbrevlådor

Funktionsbrevlådor kompletterar myndighetsbrevlådorna. Varje funktionsbrevlåda har en tillsynsansvarig som tömmer och bevakar brevlådan. Däremot skickas inte e-post automatiskt till registrator för diarieföring.

Gemensamma funktioner

Kommunarkiv, arkiv@almhult.se
Ekonomienheten, ekonomi@almhult.se
Energirådgivning, energiradgivning@almhult.se
Inflyttarservice, inflyttarservice@almhult.se
Personalenheten, personal@almhult.se
Säkerhet, sakerhet@almhult.se

Kultur och fritid

Fritid, fritid@almhult.se
Kultur, kultur@almhult.se
Biblioteket, bibliotek@almhult.se
Haganäsbadet, haganasbadet@almhult.se
Kulturskolan, kulturskolan@almhult.se

Tekniska förvaltningen

Expedition, tekniska@almhult.se

Turism

Linnés Råshult, linnesrashult@almhult.se
Turistbyrå, turist@almhult.se

Utbildning

Haganässkolan, haganasskolan@almhult.se

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.